• home
  • 교육프로그램
  • 설명회 및 수업 신청

설명회 및 수업 신청

Q&A 목록
번호 제목 기간 상태
70 [김종길 원장님 무료 원데이 특강] 2022-12-25 ~ 2022-12-25 접수마감
69 2023 중등 겨울특강 2022-12-15 ~ 2023-01-17 접수마감
68 2023 예비고1 겨울 특강 2022-12-15 ~ 2023-01-12 접수마감
67 2023 예비고2 겨울 특강 2022-12-15 ~ 2023-01-11 접수마감
66 2023 예비고3 겨울 특강 2022-12-15 ~ 2023-01-05 접수마감
65 [ 예비고1 & 예비고2 김종길 원장님 무료 방학 특강 ] 2022-12-15 ~ 2022-12-15 접수마감
64 [김종길국어 강서점 예비고1 겨울 설명회] 2022-11-17 ~ 2022-12-22 접수마감
63 [김종길국어 강서점 예비중3 겨울 설명회] 2022-11-17 ~ 2022-12-21 접수마감
62 [김종길국어 강서점 예비고2 겨울 설명회] 2022-11-17 ~ 2022-12-15 접수마감
61 [김종길국어 강서점 예비중2 겨울 설명회] 2022-11-17 ~ 2022-12-14 접수마감