• home
  • 교육프로그램
  • 설명회 및 수업 신청

설명회 및 수업 신청

Q&A 목록
번호 제목 기간 상태
55 2023 고1 설명회 2022-09-23 ~ 2022-10-26 접수중
54 [고3] 9,10월 실전 아침 모의고사 신청 2022-09-06 ~ 2022-10-28 접수중
53 [고3] 실전 아침 모의고사 2022-07-11 ~ 2022-08-19 접수마감
52 [고3] 여름 특강 2022-07-11 ~ 2022-07-26 접수마감
51 [고1] 종기리 문법 특강 2022-07-01 ~ 2022-07-18 접수마감
50 [고등] 2022 여름 특강 2022-06-21 ~ 2022-07-11 접수마감
49 [중등] 여름 1-day 특강 2022-06-10 ~ 2022-07-29 접수마감
48 [6월 설명회] 2022-05-26 ~ 2022-06-22 접수마감
47 [고1] 일거양득 문법 특강 2022-05-18 ~ 2022-05-18 접수마감
46 3모 대비 개별 클리닉 2022-03-17 ~ 2022-03-19 접수마감